Založ si blog

Databáza zdrojov o Palestíne

Informácie o Palestíne v slovenskom mediálnom priestore z veľkej časti reflektujú izraelský pohľad na konflikt. Takmer úplne absentuje pohľad Palestínčanov zbavených ľudských a občianských práv, ktorí musia už pol storočia znášať život pod izraelskou vojenskou okupáciou.

 

História palestínskeho národa je, prakticky, ľuďom na Slovensku neznáma. Nevedia takmer nič o každodenných útrapách miliónov civilných obyvateľov Palestíny, o násilí izraelských osadníkov, ktorí im vypaľujú a ničia polia, sady a majetok, o svojvoľnom násilí vojakov, ktorí im búrajú domy, vyháňajú ich z ich pôdy, beztrestne na nich strieľajú, vaznia ich a mučia, ani to, že od týchto krutých praktík nie sú ušetrené ani deti. Okupácia z pojmoslovia slovenských novinárov akoby vymyzla. Existuje iba „izraelská demokracia“ a „palestínsky terorizmus“.

 

Tento blog vznikol za účelom aspoň čiastočného zaplnenia tejto informačnej diery. Pohľad v ňom prezentovaný odmieta násilie páchané na civilistoch bez ohľadu na národnosť páchateľa či obete. Propaguje ideu rovnosti všetkých obyvateľov historickej Palestíny, mierového riešenia konfliktu medzi Palestínou a Izraelom a používanie nenásilných metód na dosiahnutie tohto cieľa.

 

Pre lepšiu orientáciu v téme na nasledujúcich riadkoch nájdete prehľadne zoradené najdôležitejšie články na rôzne súvisiace podtémy.

 

O násilí izraelských osadníkov


 

Väčšina ľudí nevie o probléme tzv. izraelských nelegálnych osadníkov. Z tých, ktorí o ňom počuli, málo kto vie, prečo sú takým problémom. V nasledujúcich článkoch nájdete množstvo príkladov násilia kolonistov, ktorí v rozpore so Ženevskými konvenciami zaberajú stále viac palestínskeho územia, útočia na civilistov žijúcich v okolí, na ich majetky a poľnohospodársku pôdu. Na záberoch bude tiež zreteľne vidieť izraelských vojakov, ktorí tam robia ochranku osadníkom, no nerobia nič, aby pred násilím osadníkov ochránili Palestínčanov.

 

Články o osadníkoch:

Osadníci útočia

Jeruzalem v centre nepokojov

Židovskí osadníci

Útok osadníkov motorovými pílami

Palestínske polia horia

Terorizmus osadníkov

Teoristický útok v Abrahámovej mešite

Kolonizácia namiesto mieru

Ničenie domov a stavanie osád

 

 

O násilí izraelských vojakov


 

Izraelské vojsko si pestuje imidž obrannej armády, ktorá chráni malý krehký demokratický štát proti obrovskej hrozbe palestínskych teroristov a susediacich arabských či muslimských štátov. V realite veľká časť práce vojakov nemá nič spoločné ani s obranou ani s bojom proti teroristom ale s terorizovaním podrobeného a bezmocného civilného obyvateľstva Palestíny. Izraelskí vojaci si s ľuďmi na okupovaných územiach môžu robiť čo chcú, búrať im domy, biť ich, strieľať do nich, väzniť ich. Oni sú pánmi situácie a patrične to podrobenému obyvateľstvu dávajú pocítiť. Nejde pri tom o ojedinelé incidenty, ale o systematické každodenné násilie.

 

Články o izraelských vojakoch:

Izraelskí vojaci útočia

Zabíjať palestínskych civilistov je v Izraeli dovolené

Každodenná rasistická šikana

HRW: Izraelskí vojaci veria, že sa im prepečie vražda

Divoký východ: Armádna poľovačka na ľudí

Izraelskí vojaci

Smrť na lodiach smerujúcich do Gazy

Systém násilia zvaný okupácia Palestíny

Zvolávam zhromaždenie pred izraelským veľvyslanectvom

(Ničenie domov a stavanie osád)

 

 

O nenásilnom hnutí v Palestíne


 

Mnohí hovoria, že by palestínsky zápas za slobodu podporili, ale vadia im násilné metódy jej dosahovania, teroriostické útoky militantov a podobne. Je preto najvyšší čas zoznámiť sa s nenásilným hnutím za slobodu v Palestíne. Táto krajina sa za posledné roky stala svetovým centrom nenásilných aktivistov z celého sveta, vrátane aktivistov z Izraela, ktorí sem chodia protestovať spolu s miestnymi obyvateľmi proti vojenskej diktatúre Izraela. Ich nenásilné protesty proti zaberaniu pôdy okupujúcim štátom a kolonistami sú opakovane potláčané násilnými reakciami vojakov.

 

Články o nenásilnom hnutí:

Nenásilný odpor – nočná mora izraelskej armády

Násilím proti nenásiliu

Kto je Rachel Corrie a prečo ju zabili

Flotila slobody 2 – Po stopách Gándiho a M. L. Kinga

Izraelský boj proti palestínskym domom

Víťaztvo Bilinu: The Wall Must Fall

Peripetie Flotily slobody

Nenásilní aktivisti z Palestíny v Bratislave

 

 

O palestínskych kresťanoch

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zábery z Veľkej noci v Jeruzaleme, kedy izraelské bezpečnostné zložky nedovolili palestínskym kresťanom prístup k Chrámu božieho narodenia. Video po kliknutí na fotku).

 

Medzi kresťanmi na Západe, ktorí sa o konflikt vo Svätej zemi zaujímajú, prevláda postoj nadržiavania Izraelu. V ich logike sú kresťania a židia bratmi vo viere a príslušníci tej istej „judeokrestanskej“ civilizácie. Židovský národ stotožňujú s moderným Izraelom a ten zase s biblickým Izraelom. Podla tejto logiky Boh fandí Izraelu a kresťania mu majú fandiť tiež. Nedochádza im, že tým zrádzajú palestínskych kresťanov, ktorí tvoria významnú časť palestínskeho národa a pod izraelským rasistickým režimom trpia rovnako ako ich muslimskí susedia. V pomýlenej snahe zapáčiť sa Bohu podporujú izraelskú vládu a armádu v násilnom útlaku svojich bratov a sestier – kresťanov v rodisku Ježiša.

 

Kresťania za Západe by mali vedieť, že kresťania v Palestíne boli a sú rovnako obeťou izraelského útlaku a patrili a patria k popredným bojovníkom proti nemu. To nie je výzva k tomu, aby slovenskí kresťania prehodili strany a slepo nadržiavali Palestínčanom proti židom. Robiť z toho náboženský konflikt je to najhoršie čo môže byť. V riešení tohto problému treba zahodiť úzku kmeňovú optiku. Treba si uvedomiť, kto je v tomto konflikte agresorom, okupantom, kto zneužíva svoju moc vo Svätej zemi na paćhanie násilia voči miliónom civilistom a postaviť sa na obranu tých, ktorí sú drvení touto vojenskou mašinériou – nie preto, že sú kresťanmi, židmi či muslimami, ale preto, že sú ľuďmi.

 

Články o palestínskych kresťanoch:

Palestínski kresťania – zabudnutá obeť okupácie

Izraelu cenzúra dokumentu CBS nevyšla

(Iqrith – Vyhnanie a návrat kresťanských Palestínčanov)

 

 

O násilí voči deťom


 

Obvinenia voči Izraelu z toho, že mučí a zabíja palestínske deti znejú neuveriteľne, konšpiračne a antisemitsky. O krutom a neľudskom zaobchádzaní izraelských vojakov a súdneho systému s palestínskymi deťmi, však, svedčí aj UNICEF, samotní izraelskí vojaci ako aj videozábery, na ktorých je zachytené. Presvedčte sa sami.

 

Články o palestínskych deťoch:

Demokraciou proti deťom

Deti v zovretí vojakov

Izraelské násilie voči palestínskym deťom

MDD niektoré deti strávia vo väzení

UNICEF: Izraelské súdy a väzenia sú k palestínskym deťom kruté

Vojaci: Palestínske deti sme aj strieľali

 

 

O izraelskom apartheide


 

Izrael je na Západe štandardne prezentovaný ako demokracia a ako súčasť liberálneho Západu. Izrael však vládne nad miliónmi palestínskych civilistov, ktorým odopiera volebné právo, ktorých podrobuje vojenskému súdnemu systému, ničí im domy a sady, vyháňa ich z ich pôdy, ktorú následne kolonizuje etnicky čistými osadami, fyzicky ich oddeľuje betónovým múrom, prevádzkuje systém oddelených ciest a opakovane sa pokúša zaviesť segregované autobusy. To všetko sú charakteristiky nie demokracie, ale apartheidu – režimu rasistickej nadvlády privilegovanej skupiny nad podradenou skupinou. A to, čo je apartheid, nemôže byť zároveň demokraciou. Hovorí to čoraz väčšie množstvo svetových osobností a dokonca a aj samotí izraelskí politici.

 

Články o izraelskom apartheide:

Jediný demokratický apartheid

Predstavitelia Izraela: Náš režim je apartheid

 

 

O Nakbe


 

Jedným z mýtov viažucich sa k vzniku Izraela je, že konflikt začal vojenským napadnutím Izraela arabskými susedmi po vyhlásení jeho nezávislosti. Konflikt však začal omnoho skôr a to vtedy, keď sionisti začali uskutočňovať plán kolonizácie Palestíny Židmi z celého sveta na prelome 19. a 20 storočia. Vzájomné vraždenie Židov a Palestínčanov prebiehalo už niekoľko desaťročí pred vyhlásením nezávislosti Izraela.

 

Jednou zo zásadných udalostí v histórii palestínskeho národa, ktorá je málokedy spomínaná, bola Nakba, čo v slovenčine znamená katastrofa. Ide o vojenskú kampaň sionistických (izraelských) kománd, ktoré terorizovali palestínske civilné obyvateľstvo – v palestínskych mestách a dedinách páchali masakre a Palestínčanov násilím vyháňali z vlasti. Takýmto spôsobom bolo vyhnaných vyše 700 000 Palestínčanov, teda polovica palestínskeho národa.

 

Ich masakrovanie a vyháňanie začalo niekoľko mesiacov pred vyhlásením nezávyslosti Izraela a teda aj pred tým než noha vojaka armád arabských štátov vstúpila na územie Palestíny. V čase vyhlásenia nezávislosti a vstupu arabských vojsk už bolo niekoľko stotisíc Palestínčanov vyhnaných. Niektoré arabské štáty boli až týmito udalosťami dotlačené k tomu, aby zareagovali vyhlásením vojny Izraelu.

 

Články o Nakbe:

Izraelský veterán: Palestínčanov sme zabíjali a vyháňali

Nakba – Palestínska tragédia

Môžeme odpustiť, ale nezabudneme

Iqrith – Vyhnanie a návrat kresťanských Palestínčanov

(Odporúčam aj článok Emanuela Beška Vznik problému palestínskych utečencov v rokoch 1947-1949: Medzi mýtmi a skutočnosťou)

 

 

O Gaze


 

Opakujúce sa izraelské masakre v Gaze trpia tým istým symptómom ako ostatné témy tohto konfliktu: Jednostranné podávanie izraelského pohľadu a absencia toho palestínskeho. Z médii znejú slová o nutnosti brániť sa proti raketám Hamasu, o snahe vyhnúť sa civilným obetiam, o chyrurgicky presných zásahoch a varovaní obyvateľov pred útokmi a podobne. Málokedy však zaznie, že izraelská vojenská sila je neporovnateľne väčšia a ničivejšia, že je to ako boj slona proti mravcu, že množstvo výbušnín zhodených počas minuloročného masakra na územie menšie ako je rozloha Bratislavy sa rovná sile atómovej bomby, že izraelská armáda za jedno leto vystrelila do civilných oblastí desiatky tisíc delostreleckých bômb, ktoré sa ani len nedajú presne mieriť, že varovali iba časť civilistov a ani tí nemali kam ísť, pretože bombardované boli aj oblasti kam ušli, vrátane nemocníc, škôl OSN a mešít.

 

Články o Gaze:

Keby bola Gaza na Slovensku

Manuál izraelskej vojnovej propagandy

Opustení svetom a vydaní napospas vrahom

Niet bezpečného miesta v Gaze

Izrael sa nebráni

Stop masakru v Gaze

Čo sa deje v Gaze

Útok na Gazu a palestínska štátnosť

 

 

O izraelskej spoločnosti


 

Izraelská spoločnosť je médiami prezentovaná ako integrálna súčasť Západu, ako európska kultúra, v ktorej sú vyznávané hodnoty liberalizmu, demokracie a rovnosti ľudí. Sčasti je to pravda. Väčšia časť pravdy však je, že sú v nej silne prítomné rasistické a násilné tendecnie, v ktorých sa na nežidov, najmä na Palestínčanov, nahliada ako na menejcenné bytosti, ktoré možno napádať, zneužíať a zabíjať. Tieto postoje sú prešpikované celou izraelskou spoločnosťou, pouličnými chuligánmi počnúc, cez rôznych rabínov, až po najvyššie vládne miesta. Celá spoločnosť sa každým rokom viac posúva smerom k nacionálnemu extrémizmu, ktorý aj nevinné výzvy k mieru s Palestínčanmi považuje za zradu. Tieto postoje celkom prirodzene prenikajú do oficiálnej politiky Štátu Izrael, do jeho zákov a praxe izraelskej okupačnej amády.

 

Články o izraelskej spoločnosti:

Čo (možno) neviete o kultúrnom Izraeli

Izrael sa zbláznil, treba mu pomôcť

Izrael-Palestína sa topí vo vlne nevídaného násilia

Ajatolláhovia z Tel Avivu alebo liberálna podpora rasizmu

Netanjahu – nepriateľ mieru

Kto sú izraelski Židia

(Každodenná rasistická šikana)

(Útok na Gazu a palestínska štátnosť)

(Manuál izraelskej vojnovej propagandy)

(Jeruzalem v centre nepokojov)

 

 

O Židoch proti izraelskej politike


 

Častým omylom vo vnímaní tohto konfliktu je predstava, že je to kmeňový alebo náboženský boj. Dôsledok tohto omylu je stotožňovanie Židov s Izraelom a prezentácia podpory Izraela ako obrany Židov pred antisemitizmom. Vodcovia Izraela veľmi radi zneužívajú tento trik, keď vyhlasujú seba za reprezentantov celého židovského národa a zneužívajú pocity viny Západu za holokaust a storočia eurpóskeho antisemitizmu.

 

Mnoho Židov však ostro vystupuje proti takémuto zneužívaniu ich etnickej ci náboženskej príslušnosti a odmietajú predstavu, že Netanjahu alebo vláda Izraela ich reprezentujú, Mnohí disidentskí rabíni, predstavitelia židovských komunít, izraelskí vojaci a preživšie obete holokaustu sú hlasnými kritikmi rasistickej a násilnej politiky Izraela, ktorá im pripomína zločiny nacistov páchané na Židoch.

 

Články o Židoch proti izraelskej politike:

Židia proti rasizmu

Židia proti izraelskému režimu

Židia za Palestínu

Ako som sa stala sebanenávidiacou Židovkou

List Židom USA

Židia proti antisemitizmu

(Peripetie Flotily slobody)

 

 

O mieri


 

Napriek všetkej nenávisti, nekončiaceho násilia a zabíjania, mnoho Palestínčanov a Izraelčanov, Arabov a Židov, dokáže vnímať sa navzájom v prvom rade ako ľudia, udržiavať priateľské vzťahy a spolupracovať na spoločných projektoch. Okrem riešenia konfliktu na makro-úrovni je dôležité pestovať aj priateľské osobné vzťahy s „tými druhými“, pretože konečným cieľom všetkých mierových snáh je práve takéto bezproblémové a pokojné každodenné spolunažívanie ľudí rúznych etník a vierovyznaní. Kým mier vo veľkej politike zostáva vzdialenou utópiou, takýto mier na osobnej mikro-úrovni je možný už dnes.

 

Odpusť mi brat môj

Blízkovýchodný gangnam

FOTO: Deň mieru v Medickej

Mier alebo zrážka civilizácií

Vidieť človeka tam, kde iní vidia nepriateľa

Podali ruku svojmu nepriateľovi

Čo som ja ochotný urobiť pre ukončenie konfliktu?

Mier nie je extrém

 

 

Rôzne

Sedem dobrých dôvodov pre záujem Slovákov o Palestínu

Kto sú Palestínčania a čo chcú?

Prečo treba písať o izraelskom násilí

Kto sú Arabi a kto moslimovia

Intifáda v uliciach Košíc

Indiáni v Izraeli

Štát Palestína: Za alebo proti?

Mahmúd Abbás mierový proces a palestínska nezávislosť

Nanebovstúpenie Ariela Šarona

Spackaná obhajoba: Šaron vedel kto sú Falangy

Izrael cez ružové okuliare

Ako Mesežnikov antisemitov hľadal (a anašiel)

Prednáška o histórii a súčasnosti Palestíny

Ako sa zo mňa nestal antisemita

Iniciatíva za spravodlivý mier na Blízkom východe

 

Prehľad bude priebežne dopĺňaný.

Čo majú kotlebovci s Izraelom a Palestínou?

09.06.2021

Keď sa na jeseň roku 2018 prijímalo uznesenie NR SR o antisemitizme obsahujúce problematický text organizácie IHRA chrániaci Izrael pred kritikou, v parlamente proti nemu vystupovali iba kotlebovci. Aj pri iných príležitostiach ich bolo počuť kritizovať izraelskú rasistickú politiku. Čím to je, že sa proti politike Izraela hrubo potláčajúcej ľudské práva Palestínčanov [...]

Izrael vs Soros

29.06.2020

Pre xenofóbnu pravicu je Soros stelesnením zla, ktoré z pozadia poťahuje nitkami moci. Negatívny vzťah k nemu a k ľudskoprávnemu sektoru všeobecne, v spojení s konšpiračným teóriami sú jednými z poznávacích znakov tejto časti politického spektra, ako aj vlád vedených autokratmi, ktorí si zo Sorosa spravili verejného nepriateľa, strašidlo, ktoré zneužívajú na [...]

Americko-izraelský antropológ: Izrael prehral vojnu o verejnú mienku

23.04.2020

Antropológ Jeff Halper sa narodil v USA, kde bol aktívny v hnutí za občianske práva a proti vojne vo Vietname. V Izraeli, kam sa v mladosti prisťahoval, je jedným zo známych aktivistov proti okupácii Palestíny. Je autorom niekoľkých kníh, založil organizáciu proti búraniu domov palestínskych rodín, zúčastnil sa prvej flotily, ktorá prelomila blokádu Gazy a v súčasnosti [...]

cirkev, kňaz, biblia, omša, kostol, kresťania, kríž, Kristus, Ježiš

Niekoľko základných škôl v Utahu zakázalo Bibliu kvôli "vulgarite a násiliu"

03.06.2023 20:49

Zákaz prichádza v čase, keď sa konzervatívci v niektorých amerických štátoch usilujú o zákaz výučby o témach, ako sú práva komunity LGBT alebo rasová identita.

Srbsko / Kosovo / KFOR /

EÚ pohrozila Srbsku a Kosovu sankciami, ak nezabránia opakovaniu násilností

03.06.2023 19:45

EÚ vyzvala na urýchlené obnovenie pokoja v severnej časti Kosova, kde koncom mája srbskí militanti počas protestov zaútočili na mierové jednotky NATO.

rasto kuzel linkedin

Manipulácia volieb sa nedeje pri urnách. Odborník: Nové nástroje ovplyvňujú voličov sofistikovanejšie

03.06.2023 19:00

Rusko už voľby ovplyvňovalo v USA aj pri Brexite. Neboli by sme prví.

Eurofighter

Berlín vyzval Čínu, aby zastavila nábor bývalých nemeckých vojenských pilotov. Obáva sa vyzradenia tajomstva NATO

03.06.2023 18:39

Zmienení nemeckí piloti lietali na stíhačkách Eurofighter a zúčastňovali sa na cvičeniach NATO.